ช่องทางในการติดต่อพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ และองคมนตรี

Share via email

องค์กรต่างๆ และประชาชน สามารถติดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และองคมนตรี เพื่อขอพระราชทานพระกรุณาและพระบรมราชานุญาตในเรื่องต่างๆได้ โดยติดต่อไปผ่าน กองงานของแต่ละพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่

line
สำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02 220 7200
โทรสาร. 02 224 3259
line
ทำเนียบองคมนตรีถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02 220 7400
โทรสาร. 02 220 7401
line
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

โทร. 02 281 1111
โทรสาร. 02 668 2838
line

กองศิลปาชีพโทร. 02 281 1111

โทรสาร. 02 281 6229

line
กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โทร. 02 280 1640-1

โทรสาร. 02 280 1639

line
กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โทร. 02 574 0595-6

โทรสาร. 02 574 0612

line
ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

ถนนศาลายา – บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02 431 3304, 02 431 3293, 02 431 3312
line

สถาบันสิริกิติ์

โทร. 02-2839411,02-2839226,02-2839488

line

Share via email

You may also like...