๕. ถาม ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่ยอมรับ Queen Elizabeth II เป็นพระประมุขนั้นมีประเทศอะไรบ้าง

Share via email

๕. ถาม ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่ยอมรับ Queen Elizabeth II เป็นพระประมุขนั้นมีประเทศอะไรบ้าง

ตอบ     Antigua and Barbuda, Australia, the Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, the Solomon Islands, และ Tuvalu.

Share via email

You may also like...