๗. ถาม เพราะเหตุใด ราชาธิปไตยจึงเป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

Share via email

๗. ถาม เพราะเหตุใด ราชาธิปไตยจึงเป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ตอบ      ราชาธิปไตยอาจถือกำเนิดขึ้นจากระบบการปกครองแบบหัวหน้าเผ่า (tribal kingship) หรือสมณเพศหลวง (royal priesthood) ในอดีต บางประเทศเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงได้เทวสิทธิ์ให้มาปกครองประเทศตามความปรารถนาของพระเจ้า หรือบางประเทศอาจเชื่อว่าพระมหากษัตริย์มาจากพระเจ้า ตำแหน่งพระมหากษัตริย์นี้มักจะสืบตกทอดแก่ลูกหลาน จึงส่งผลให้เกิดราชวงศ์ขึ้น

พระมหากษัตริย์ยังอาจมาจากพฤติการณ์รุนแรงของกลุ่มรุกรานต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแย่งชิงสิทธิของชุมชนเหนือประเพณี ผู้นำของกลุ่มที่แย่งชิงสิทธินั้นมักสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ สถานะของกษัตริย์ในแต่ละอาณาจักรนั้น กล่าวกันว่าเป็นผลซึ่งเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรชุมชน

Share via email

You may also like...