๑๑. ถาม มาเลเซียมีสุลต่านปกครองทั้ง ๑๓ รัฐหรือไม่

Share via email

๑๑. ถาม มาเลเซียมีสุลต่านปกครองทั้ง ๑๓ รัฐหรือไม่

ตอบ     ไม่ใช่ รัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุขหรือผู้ว่าการรัฐ มีจำนวน ๙ รัฐ  ได้แก่ เปรัค ปาหัง เซลัง-งอร์เปอร์ลิสเคดาห์เนกรีเซมบิลัน ยะโฮร์กลันตัน และตรังกานูและ รัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นประมุข จำนวน ๔ รัฐ ได้แก่ ปีนัง มะละกา ซาราวัค และซาบาห์

นอกจากนี้ยังมีเขตสหพันธรัฐ (FederalTerritory) อีก ๒ เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเกาะลาบวน (อยู่ทางมาเลเซียตะวันออกใกล้กับ บรูไน ดารุสซาลาม)

Share via email

You may also like...